Svrbiguz   
Drinske planine  
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

 

Ruta 15:  Ljubovija - Vrhpolje - Caparić - Ljubovija

Karakteristike rute:

- dužina: 29km
- ukupni uspon: 700m
- površina: makadam, asfalt, zemlja
- težina, fizička: 6
- težina, tehnička: 2-3
- potrebna kondicija: 3
- uslovi za vožnju: vožnja je moguća od proleća do jeseni, ali se zbog zemljanih delova ne preporučuje
  posle jače kiše

mapa rute (550Kb)
GPS tracklog i waypoints (pogledajte napomene o GPS podacima)


Kombinacija laganog cikloturizma i ozbiljnije planinske ture. Za one sa manje smelosti i kondicije biće sadržajna već i vožnja do etno-sela pa potom eventualno i do Caparića, a ostali će svakako uživati obilazeći čitav krug preko Baurića.

Iz Ljubovije ćemo krenuti putem pored Drine (naravno, potrebna je pažnja na ovoj deonici), i na kraju sedmog kilometra stići do skretanja za etno-selo Vrhpolje. Od njega nas deli kilometar dobrog makadama kroz prijatnu ravnicu koja se pruža ka Drini. U selu ćemo se sigurno zadržati prililčno dugo: tradicionalne brvnare, lep restoran i dobra hrana, sedenje na drvenim terasama postavljenim iznad Drine, u hladu moćnih krošnji, i posmatranje mirnog tečenja reke.- šta se više od toga može poželeti po toplom sunčanom danu?

Vrativši se na magistralu, produžićemo njome do Vrhpolja, odakle će nas mirni asfatlni put povesti uz Bukovičku reku na sever, ka Capariću. Tokom uspona ka selu pažnju će nam još izdaleka privući vrlo lepa, blistavo bela crkva koja na svom brdašu sedi kao na prestolu. Kod nje prestaje asfalt i počinje naporan uspon povremeno lošim makadamom, a ima i zemljanih deonica. Ispod ostataka starog grada Baurića je prevoj - odatle ćemo početi dugi spust ka Drini. Pri samom kraju uspona proći ćemo mesto na kome se gradi mali privatni motel, iza koga počinje najlošiji deo puta (zemljana podloga na nešto manje od kilometra dužine). Dok prolazimo ispod litica Nemića, popularnog uzletišta lokalnih ljubitelja paraglajdinga, često će nam se otvarati izvrsni pogledi ka Drini i njenoj okolini, još duboko ispod nas. Pre nego što se spustimo sasvim nisko, proći ćemo i skretanje za drugi manastir Svete Trojice (prvi je odmah iznad Ljubovije, videti turu br. 14). Manastir je sasvim blizu i vidi se sa raskrsnice, tako da ga lako možemo posetiti pre nastavka vožnje.

Spust ćemo završiti prolaskom kroz dugo i rašrkano selo Podnemić, a zatim ćemo mirnim asfaltnim putem vrlo brzo stići u Ljuboviju.


Sažvaćak (objašnjenja kolona u tabeli)

dist. (km) ime tačke

visina

tip podloga mesto / opis komentar
0 Ljubovija 187
asfalt Ljubovija, centar Kod crkve i opštine.
0,3 R 158 183 V asfalt Ljubovija Skrenuti desno, na put za Bajinu Baštu i Užice. (Pravo se ide za Pecku i Valjevo). Na raskrsnici postoji putokazna tabla.
0,5 R 157 180 Td asfalt Ljubovija Raskrsnica sa semaforom. Skrenuti desno (pravo se ide za .
1,1 R 156 180 T asfalt
Izlazak na drinsku magistralu. Skrenuti levo (desno se ide za Mali Zvornik i Loznicu). U neposrednoj blizini raskrsnice je motel "Letnjikovac sa plažom i nezvaničnim kampom.
4,7 re Raketa 185
asfalt rest. "Raketa" Sa desne strane puta.
7,9 s etno 198 Td makadam Vrhpolje Skrenuti desno, na makadam ka etno selu Vrhpolje.
8,9 etno selo 185
makadam etno selo
Vrhpolje

restoran, smeštaj u etno stilu, vrlo lepa terasa iznad Drine

9,9 s etno 198 T asfalt Vrhpolje Ponovo na magistrali. Skrenuti desno.
10,0 re Prolece 199
asfalt rest. "Proleće" Sa leve strane.
11,2 s Caparic 208 TL asfalt Vrhpolje Skrenuti levo, na asfaltni put. Na magistrali se odmah posle raskrsnice nalazi betonski most.
14,2 vo 48 357
asfalt Caparić Uređen izvor levo.
14,3 Caparić 365
makadam Caparić, centar Kod crkve. Kraj asfalta, počinje makadam.
15,0 R 164 380 V makadam Caparić Produžiti levim putem, uzbrdo (desni put ide nizbrdo, za Jelovce). Makadam je od ovog mesta lošiji - kalrdma.
16,4 vo 49 523
makadam
Izvor desno ispod puta (ne vidi se dok se ne siđe do njega).
16,7 zemlja st 565
zemljani put
Odavde počinje deonica sa zemljanom podlogom.
18,4 Jovčići 664
makadam Jovčići Lošiji makadam - sitna kaldrma.
19,3 R 165 715 K makadam
Skrenuti levo (pravo ide bolji put za Berkovine a desno za Jovićko brdo i Mali Baurić).
19,9 buduci mot 746
zemljani put
Levo je motel u izgradnji a desno lovačka kuća. Odavde je put loš, izrovan kamionskim točkovima.
20,7 s relej 710
zemljani put
Bočno se odvaja odvaja put za relej.
20,9 bolji put 3 690
makadam
Bolji put (ali još loš - sve do izvora Siničak).
21,4 vidik 04 645
makadam
Lep pogled.
21,9 s Duboko 1 586 Td makadam
Nastaviti pravo (desni put ide za Duboko).
22,0 s Duboko 2 565 K makadam
Nastaviti pravo-polulevo (desni put ide za Duboko).
22,2 vidik 05 550
makadam
Lep pogled.
22,8 R 168 480 Td makadam
Skrenuti desno, glavnim putem (pravo se odvaja uži put).
22,9 s man S T 2 450 TL makadam
Levo se odvaja sporedni put do manastira Svete Trojice, udaljenog oko 200m. Nastaviti pravo, glavnim putem.
23,3 R 170 430 TL makadam
Produžiti pravo (levo i nizbrdo se odvaja širok, novo pobijeni zemljani put).
23,7 vo Sinicak 424
makadam izvor Siničak Levo ispod puta. Odavde je makadam prihvatljivog kvaliteta.
25,8 R 171 185 T makadam
Nastaviti pravo. Na raskrsnici postoji drvena putokazna tabla za manastir i Podnemić.
26,4 as st 09

asfalt
Početak asfalta.
23,4 R 157 180 Td asfalt Ljubovija Ponovo na raskrsnici sa semaforom. Nastaviti pravo.
28,6 R 158 183 V asfalt Ljubovija Skrenuti levo.
28,9 Ljubovija 187
asfalt Ljubovija, centar Kod crkve i opštine.

ruta 14