Svrbiguz   
  
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi

Home -> Svrbiguz -> ova strana


GPS podaci - napomene

• Treklogovi u Svrbiguzu su posle snimanja na terenu doterani i "ispeglani". To znači da u njima nema prekida niti nepotrebnih gomila linija zbog šetkanja na malom prostoru, pogrešnih skretanja i vraćanja, odlazaka u šumicu radi obavljanja prirodnih potreba i slično. Korigovana su i očigledna izletanja, nepreciznosti, prekidi u logovima, pogrešne vrednosti visina itd. nastali na mestima sa slabim prijemom signala. Prilikom korekcije su korišćene topo-karte.

• Svi treklogovi su filtrirani na 500 tačaka zato što je to maksimum za učitavanje u kod nas najkorišćenije Garmin uređaje iz serije eTrex color kao i 60CSx. Ako treklog sa više tačaka pošaljete u neki od ovih uređaja, deo posle petstote tačke će biti odsečen i uređaj će vam poručiti da je "tracklog truncated".

Filtriranje logova kako bi se broj tačaka sveo na 500 neizbežno dovodi do određenog smanjenja njihove preciznosti, ali su odstupanja dovoljno mala da neće bitno uticati na njihovu upotrebljivost na terenu (npr. krivina koja je u originalnom logu glatka, posle filtriranja na 500 tačaka će postati manje ili više "ćoškasta").

Dakle: prilikom snimanja na terenu u radnu memoriju vašeg GPS-a može da stane i 10.000 tačaka ali kad taj treklog sačuvate na računaru i jednog dana poželite da ga ponovo učitate u GPS uređaj, moraćete da ga svedete na 500 tačaka ili da ga podelite na više delova. Sve to iako na memorijskoj kartici možda imate par gigabajta slobodnog prostora. Glupo... ali to je Garmin.

• Ponekad je snimljeni log suviše komplikovan za sređivanje, ili neku rutu treba iskombinovati od dva ili više snimljenih treklogova. Tada je lakše i jednostavnije iscrtati novi treklog, koristeći snimljene logove kao podlogu. Svi treklogovi u Svrbiguzu koji su urađeni na ovaj način, crtani su na kartografskoj podlozi 1:25000 i po preciznosti nimalo ne zaostaju za snimljenim.

• Svi GPS podaci u Svrbiguzu su dati u Ozi formatu (.plt su treklogovi a .wpt waypoints). Ukoliko hoćete da ih učitate u Google Earth, možete da iskoristite Ozijevu opciju Save -> Export to Google Earth. AKo želite da GPS podatke učitate u Garminov MapSource ili u neki drugi program, možete da iskoristie konvertor formata GarTrax.

• Bez obzira na uloženi trud da podaci budu tačni i kvalitetni, mora se još jednom naglasiti: koristite ih na svoju odgovornost. Osim toga: GPS nije zamena za kompas i papirnu kartu, on ih samo dopunjuje (na vrlo elegantan način, doduše). Papirna karta ne može da ostane bez baterija, koliko god puta da padne uvek će biti upotrebljiva, kompas i dalje radi u vrlo gustoj šumi... I na kraju nešto što se odnosi isključivo na druge ljubitelje prirode a nikako na nas same: višak elektronike ne može da nadoknadi manjak inteligencije.