Tekstovi  
Home Turoteka Kako? Čekićara GPS Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi


      
Home -> Tekstovi -> ova strana


Nedavno smo, čisteći podrum, u jednoj kutiji zatrpanoj ugljem i drvima, pronašli knjižicu mojih ujaka - vozačku dozvolu za bicikl iz 1932. godine. U njoj se nalazi i sledeći tekst propisa (naredbe) o saobraćaju bicikla u to vreme.

Đorđe Poltoracki    НАРЕДБА

Министра Унутрашњих послова бр. 42159. од 1897.
у погледу регулисања саобраћаја бицикла.


§. 1. Бицикл у разним својим облицима и структурама сматра се као лакопреносно средство и стога се општи прописи у погледу кораког саобраћаја на равним путевима и трговима с одступањима који потичу из природе ствари има да се примене и на бициклове.§. 2. Саобраћај бициклом у опште дозвољен је само на колским путевима.

Ако је колски пут у тако рђавом стању, да је немогуће по њему бициклом пролазити, онда може изузетно одобрити местна власт да се на ту сврху употреби и стаза за пешаке, но брзина којом се на бициклу пролази не сме да прекорачи брзину човека који у кораку пролази.

У варошима с муниципијским правом, као и у варошима с уређеним саветом полицијске власти, у осталим деловима жупаније пак срески начелници имају право, да путем наредбе сасвим или само делимично или само на једно одређено време преко дана забране саобраћај бициклама на извесним равним путевима или трговима. Такве забране имају се видно обележити на оба краја дотичног пута.

§. 3. Сваки бицикл или строј са сличном структуром треба да има опрему за управљање, кочење, апарат за звоњење, који се може чути бар на даљину од 30 метара и спреда лампу за осветлење, која се треба запалити чим наступи мрак. Стакло на лампи не може бити обојено. Као средство за осветлење може да се употреби свећа, уље или електрично осветљење са слабијим сјајем.

§. 4. Сваки бициклиста је дужан својим стројем с потребном пажњом да управља и да га води. Забрањено је у унутрашњости вароши и општина претераном брзином терати, то јест већом од брзине двопрежних лаких кола, вршити утакмицу на бициклама вртети се на њима око превозних средстава људи и стоке и уопште ма где учинити и ако што би могло угрожавати личну и имовну сигурност, сметати саобраћају, коње и другу стоку поплашити. Кроз капије код окретања из једне улице у другу код раскрсница, при излажењу из земљишта као и улажењу у земљишта која се граниче с јавним путевима и свугде где је саобраћај колима на коњу или пешке живљи од обичног, дозвољено је само полако пролазити са бициклом, то јест редовном брзином пешака, шта више дужан је бициклиста – према потреби или на опомени полицијског органа – сјашити с бицикла да га руком води све дотле док опет не буде слободан пролаз на путу.

 

§. 5. Публику која стоји или прохода у правцу пролажења треба упозорити на приближивање бицикла или њему сличног строја благовремено и гласним звоњењем које се може добро чути то једним дужим звоњењем, окретање бицикла лево, три краћа узастопна звоњења, окретање десно два кратка узастопна звоњења. Бицикл мора бити провиђен прописаном таблицом-бројем.

У унутрашњости вароши и општина треба увек давати сигнал за упозоровање


§
. 6. Бициклиста сам ако нема локални сметњи да пролази увек на десној страни коловоза, на противну страну – у колико тамо хоће да стане – не може да окрене све дотле док не стигне близу свог циља. Савијање из једне улице у другу на лево да се изврши у облику краћег лука.


Сусредућим колима, бициклистима, коњеницима, већим гомилама и т. д. треба да скрене бициклиста на десно благовремено и на потребан начин, ако то месне или друге прилике не би допустиле има све дотле да застане или да сјаше, док опет не буде слободан коловоз. Да би се бициклистима то олакшало према потреби сусрећућим колима и на коњима по могућности полако да се пролазе а ови су дужни у потребној мери да скрену сусрећућим бициклистима.

§. 7. Обилажење кола и коњаника итд. има да се изврши са леве стране с убрзаним темпом терања. Колима се по датом сигналу толико треба скренути на десно, да бициклиста може поред њих проћи без опасности. Забрањено је обилажење на путним угловима, раскрсницама, мостовима, под капијама, тунелима и на таквом месту где би се коловоз показао преузаним због саобраћаја колима и другим превозним средствима.


§. 8. Ако бициклиста примети да се коњ плаши смотривши бицикл, или ако би и иначе пролажење бициклом могао угрожавати човечју телесну сигурност, дужан је да сјаше са. 8. Ако бициклиста примети да се коњ плаши смотривши бицикл, или ако би и иначе пролажење бициклом могао угрожавати човечју телесну сигурност, дужан је да сјаше са бицикла.

§. 9. Бициклиста је дужан да скрене с пута у затвореним редовима марширајућој војсци, спроводима, јавним дефиловањима, дворским колима поштанским колима, ватрогасцима који са својим справама журе да спасавају, колима за спасавање као и колима којима се врши поливање јавних путева, било да тера испред њих или се сусреће с њима. Ако би кретање немогућно било због месних прилика, дужан је да стане док они неби прошли.


§. 10. Напоредо пролазити са више бициклова дозвољено је само тамо, где је то према комуникационим приликама могуће ако би се коловоз показао узаним, само појединачно је дозвољено скретати и надилазити.

§. 11. Забрањено је терање бициклом на јавним путевима не наредован, већ а начин који већ спада у ред продукција.

§. 12. Забрањено је пуштати да трче конопцем или другим чим уз бицикле или њима сличне справе привезани пси.

§. 13. Утакмица бициклама, дефиловање бициклиста у масама могу се приређивати само на зато згодним местима у путним стазама и у згодном времену на основу претходног одобрења надлежне месне полицијске власти и са одржавањем прописаних модалитета.

§. 14. Бициклисти су дужни с једне стране да се придржавају ових општих прописа као и нарочитих одредба издати од месних власти у том погледу; с друге стране пак имају право на потпору и заштиту од стране власти било да се баве терањем бицикла из пасије било с практичним циљем.


§. 15. Забрањено је пујкање паса на бициклисте псето пак које јури за бициклистима дужан је власник или његов припадник да позове натраг.

§. 16. Позивима или наређењима полицијског органа дужни су бициклисте да се покоре, као и да стану на позив полицијског органа и да му се легитимишу ако би то затражио, бициклисти који се не би могли легитимисати, дужни су да следе полицијском органу водећи руком свој бицикл у најближу полицијску станицу.
§. 18. Косе огреши о ову наредбу или дела против исте чини полицијски иступ, и уколике се учини или преступ не коси са кривичним законским или неким параграфом зак. чл. 1. од 1890. да се казни новчаном казном до 100 динара, у случају поврата пак притвором до 8 дана и новчаном до две стотине динара.

Сваки бициклиста мора увек при себи имати легитимацију издату од полиције о својини и дозволи терања бицикла.