GPS      
Rečnik osnovnih pojmova    
Home Turoteka Kako? Čekićara Tekstovi Galerija Tr-Fr Ukradeno Radnje Linkovi


      Home -> GPS -> ova strana


     Šta je šta  
     Mali razbrkator  

      Sve dole navedeno odnosi se na Garmin-ove uređaje serija Geko i eTrex.
      Drugi uređaji mogu imati različitu konfiguraciju memorije i sistem rada sa
      memorijskim objektima.

 

 • ActiveLog: putanja kojom se trenutno krećemo i koju GPS uređaj snima automatski, tako što u određenim intervalima beleži podatke o tačkama koje prolazimo. Active log se nalazi u radnoj memoriji koja je odvojena od drugih memorijskih prostora u uređaju.
 • Trackpoints – tačke koje definišu našu putanju (ActiveLog). Svaka tačka definisana je geografskim koordinatama, nadmorskom visinom, kursom i vremenom kada je snimljena.
 • TrackLog: ako je radna memorija puna, ili smo došli do cilja i želimo da završimo snimanje naše putanje, sadržaj radne memorije možemo da prebacimo u poseban memorijski prostor za čuvanje logova. Time radnu memoriju oslobađamo za snimanje novog ActiveLog-a. Prebacivanjem u prostor za čuvanje, ActiveLog postaje TrackLog. Ova formalna promena naziva pomoći će da razlikujemo ono što se nalazi u radnoj memoriji (putanja kojom se trenutno krećemo) od drugih putanja (etapa) koje smo već prošli i sa čijim smo snimanjem završili. ActiveLog je ono što se trenutno krčka, a TrackLog ono što je već spremljeno i stavljeno u zamrzivač.

  U dokumentaciji Garmin-a ne pravi se razlika između loga koji se trenutno beleži i loga koji je prebačen u prostor za čuvanje - i jedno i drugo je "track log". Ovde je ta razlika napravljena na gore navedeni način da bismo preciznije odredili o čemu nadalje govorimo. A potreba za time postoji: ako na primer želimo da nas uređaj vodi po putanji koju smo prethodno zabeležili prolazeći istom maršrutom ("TracBack" funkcija), to možemo samo na osnovu TrackLog-a. To znači da ako hoćemo da nam ActiveLog posluži za ovu svrhu, moramo prvo da ga snimimo u prostor za čuvanje, odnosno da ga pretvorimo u TrackLog.
 • Waypoints (putne tačke ili orijentiri): za razliku od trackpoint-a koj se snimaju automatski i definišu "trag" koji ostavljamo za sobom, waypoints su mesta koja su nam posebno važna (raskrsnica, most, jezero, kamp...) i koja sami definišemo tokom kretanja ili ih učitavamo u uređaj pre polaska na pešačenje/vožnju, da bismo ih potom koristili za navigaciju. Možemo ih shvatiti i kao neku vrstu elektronske "adrese" mesta koja su nam značajna. Waypoints nisu deo TrackLog-ova i ActiveLog-a već su smešteni u posebnom delu memorije. To je i logično jer predstavljaju elemente koji treba da se koriste u različitim TrackLog-ovima. Npr. između planinarskog doma i izvora možemo da se krećemo različitim putanjama, ali putne tačke - dom i izvor - su iste.
 • Logovi puta: tek kada odlučimo da TrackLog-ove prebacimo u računar kako bismo ih tamo sačuvali, zajedno sa njima se šalju i waypoint-i. Tada se ove dve vrste podataka nađu u jednom paketu koji možemo zvati log puta, da bismo ga razlikovali od gore navedenih logova.

  Log puta = TrackLogs + Waypoints.

  Logove puta naravno možemo da šaljemo i u obratnom smeru, sa računara u uređaj (o tome više na drugom mestu).
 • Rute: skupovi definisanih waypointa koje možemo da učitamo u uređaj i da onda konstruišemo putanju koja ih povezuje. (To se može uraditi i pre nego što se waypoints učitaju, planiranjem putanja na računaru uz pomoć MapSource softvera).
 • Memorije, rezime:
  • radna memorija - memorija u koju se upisuje ActiveLog
  • memorija za waypoints
  • memorija za čuvanje TrackLog-ova