Projekti 
 


      
Home -> ova strana


Karta biciklističkih ruta u drinskim planinama

Tekst: Jone

U avgustu 2007. iz štampe je izašla "Mapa turističkih potencijala opština Loznica, Mali Zvornik, Krupanj i Ljubovija". Iza ovog prililčno kriptičnog naslova uslovljenog lavirintima opštinske birokratije, krije se detaljna karta i osnovni vodič za bicikliste duž Drine (od Loznice preko Malog Zvornika, do Ljubovije i Vrhpolja) i po planinama iznad Drine (potez Loznica - Krupanj - Ljubovija - Gornje Košlje, na Bobiji). Prikazane su i ukratko opisane najlepše rute po Gučevu, Boranji, Jagodnji, Sokolu, preko Tršića i Azbukovice do Bobije, kroz kanjon Trešnjice... Na karti su označene i pešačke staze pa se može koristiti i u planinarske svrhe.

Onima koji ove krajeve već poznaju karta će ipak dobro doći pri kretanju po terenu, a onima koji ih još nisu načeli ili su ih tek zagrebli može poslužiti i kao inspiracija ili pomoć pri izboru najboljih maršruta, kako bi vreme provedeno u drinskim planinama maksimalno iskoristili. Jer ovaj divni komad Srbije dovoljno je blizu i dovoljno lep da u njemu možemo uživati i ako imamo samo jedan slobodan dan.

Detalji

Osnova karte je vojna topografska karta razmere 1:50000. Na prednjoj strani su na toj osnovi prikazane biciklističke i pešačke staze i legenda. Na zadnjoj strani su za svaku biciklističku rutu dati kratak opis, profil visina i osnovni podaci: dužina, ukupni uspon, fizička i tehnička težina itd. (Onima koji su u rukama imali "Tarocikl" - kartu Nacionalnog parka Tara za bicikliste - ovaj sistem će već biti poznat).

Nedostaci

Prednja strana
karte i detalj prednje strane

(kliknite na slike da ih uvećate)

Večita i neizbežna potreba za štednjom i stezanjem kaiša u društvenom sektoru uslovila je skroman budžet i za ovaj projekat. Tako je za podlogu karte preostalo samo jedno, najjefinije, rešenje: korišćenje topografske mape. A to svakako nije i najsrećnije rešenje, jer se staze pomalo "gube" na topografskoj podlozi koja je za ovu svrhu previše opterećena detaljima.

Lokalna loznička štamparija je takođe za opštinu Loznica bila najjeftinije rešenje, ali ponovo ne i najbolje - na nekim mestima na mapi primećuje se nedostatak oštrine štampe a generalno i nedostatak iskustva u štampanju publikacija ove vrste.

Sve u svemu, prvi utisak pri pogledu na glavnu stranu mape je relativna pretrpanost na koju se treba navići i u kojoj se treba snaći, a onda se izloženi podaci ipak mogu dobro iskoristiti. Zadnja strana (mini-vodič) je bolja, i dobro odražava rad uložen u snimanje i istraživanje na terenu, obradu i pripremu podataka.Kako je nabaviti

Karta se za sada prodaje samo u prostorijama opštine Loznica, po ceni od 150din. Kontakt: Danijela Milutinović,
tel. 015-88-22-40, 015-88-29-22.


Zadnja strana sa profilima visina i kratkim opisima ruta

Detalj zadnje strane (kliknite na slike da ih uvećate)

 

O projektu i autorima

Projekat je pokrenut na inicijativu Mr Danijele Milutinović, sekretara za turizam opštine Loznica. Finansirale su ga opštine Loznica, Krupanj, Ljubovija i Mali Zvornik. Za deo u ljubovijskoj opštini snimanje je organizovao i pomogao sektor za turizam opštine Ljubovija. Sva snimanja su obavljena GPS uređajem.

Istraživanje i snimanje na terenu (april 2007):
- Jovan Eraković - Jone
- Danijela Milutinović
- Dragan Vasić (kapetan pogranične policije i biciklistički
  entuzijasta iz Loznice)

Obrada podataka i izrada vodiča za biciklističke rute:
Jovan Eraković, 2007.

Pešačke staze: Danijela Milutinović.