Turoteka    
po autorima     
 

 

 

Home -> Turoteka -> ova strana 


Turoteka - napomene


  • Podaci u Turoteci su dati ili interpretirani u najboljoj nameri i prema najboljim dostupnim saznanjima, ali autori tekstova i Ciklonaut sajt ne mogu da garantuju za tačnost podataka, mapa i rastojanja. Stoga sve podatke i tekstove u Turoteci kao i na čitavom sajtu koristite na sopstvenu odgovornost prilikom planiranja tura i boravka na terenu. Pre polaska na neku vožnju ili planinarenje potrebno je da sami razmotrite sve varijante, vremenske i druge uslove kako biste bezbedno i na vreme stigli tamo kuda ste naumili - podatke u Turoteci i na sajtu shvatite kao pomoć u tom smislu, ali ne i kao garanciju da će vaše putovanje proći bez problema.

  • Rastojanja na mapama ili u daljinarima su data na osnovu najboljih dostupnih saznanja (najčešće na osnovu pokazivanja merača na biciklu ili snimljenih podataka iz GPS uređaja, potom na osnovu topografskih i auto-karata). Ipak uvek treba imati na umu da su moguće netačnosti.

  • Rastojanja su zaokružena na celobrojne vrednosti kilometara, ali ne u matematičkom nego u "bajkerskom" (a i automobilističkom) stilu: sve što se nalazi unutar jednog kilometra zaokruženo je na taj kilometar. Tako se na primer i 50.2km i 50.9km zaokružuju na 50km. Dakle, kad se kaže da je neka raskrsnica na pedesetom kilometru, ona može biti i na samom početku ali i na izmaku tog kilometra.

    Zašto ovako? Zato što razlike u pokazivanju merača na različitim biciklima (usled različite preciznosti baždarenja merača, različitih pritisaka u gumama i različitih opterećenja bicikala) čine besmislenim davanje podataka sa decimalnim vrednostima za rastojanja veća od 10-20km. Pa ako se već ne može reći da se nešto nalazi "na rastojanju od 120,8km", praktičnije je (i tačnije) reći da se to nešto nalazi "na 120. kilometru" umesto "na 121. kilometru".

  • Postoji jedan izuzetak od ovog pravila - šumski putevi i druge stanputice i bespuća. Kako je na ovakvim mestima često potrebno razabrati koji je od dva-tri putića (međusobno udaljenih samo koju stotinu metara) onaj na koji treba skrenuti, trudimo se da ovde dajemo rastojanja i u stotinama metara. Dakle: mi kažemo da u mračnoj šumi u koju ste jutros ušli bez hrane, vode i lovačkog karabina, treba da skrenete na 60,3km. Da, znamo da vaš cajger pokazuje već 61.9km (srećniče, kakva zanemarljiva greška!) ali to je najviše što možemo da pomognemo.

  • Još nešto o šumskim putevima (i putevima slične klase): u roku od godinu dana često se prokrče novi ili zarastu stari, pojave se nove raskrsnice i prečice, nestanu stare. Zato treba imati na umu da mape ovakvih puteva mogu postati neprecizne, nepotpune ili netačne već par meseci nakon što smo ih okačili na sajt. Najbolje je smatrati ih za dobrodošlu pomoć, i ne verovati im 100%.

Ovako izgledaju oznake planinarske staze, prijatelji u divljini. Kad god je orijentacija problem a one su srećnim slučajem na vidiku, može se osloniti na njih. Obično se nalaze na stablima drveća ili na kamenju, na međusobnom rastojanju od nekoliko desetina metara