Debelo Brdo, povlen i Tornička Bobija
sažvaćak
by Jone (februar 2003.)


26-27. oktobar 2002.
Valjevo - Debelo Brdo - Poćuta - manastir Pustinja - Pašna Ravan - Dumizovac - Gornje Košlje - Bobija (64 km)

Na ovoj stranici su podaci koji vam mogu koristiti ako planirate putovanje gornjom trasom. A ako želite da vidite kako je čitav put zaista izgledao, pogledajte priču "U razdeljku jeseni".

Napomena: iako je uložen maksimalan trud da data rastojanja i podaci budu što tačniji, moguće su netačnosti ili nepreciznosti. Treba uzeti u obzir i da se može promeniti situacija sa putevima (pogotovo šumskim i planinskim) i sa mogućnostima i uslovima smeštaja.

Primedbe, ispravke, komentari... izvolite.


Valjevo - Debelo Brdo - Poćuta - manastir Pustinja - Pašna Ravan - Dumizovac - Gornje Košlje - Bobija

mapa, profil visina (70 Kb) •

Beograd - Valjevo 0

Valjevo. Beograd - Valjevo autobusom. Ima dosta polazaka, već u prvom autobusu je bilo dovoljno mesta za dva bicikla

dobar asfalt, saobraćaj umeren 3.6

odvajanje na levo za Povlen - ići pravo

sve lošiji asfalt , saobraćaj vrlo slab 10.5

Jovanje, vrlo prijatna kafana "Vrelo" sa terasom koja gleda na rečicu, u neposrednoj blizini lep vodopad i bazeni gradskog vodovoda (ovo je jedno od glavnih izvorišta pitke vode za Valjevo)

12.3

Kafana "Duga" sa lepom terasom u srpskom stilu

odličan asfalt, saobraćaj vrlo slab 13.7

skretanje udesno na novi put za Debelo brdo, Uskoro počinje osetniji uspon. Ovuda je 6-7km duže nego starom trasom i ime nešto više uspona (jer se negde na drugoj trećini put spušta i gubi se dosta visine) ali je kolovoz neuporedivo bolji pa će uloženi napor zbog toga verovatno biti skoro isti kao da se išlo starim putem. I okolina je lepša, jer se ide kroz (za sada) skoro netaknut kraj.

14,5

ulevo se odvaja asfaltni put koji vodi do nekoliko stotina metara udaljenog kontrolnog tornja iznad budućeg jezera. Nastaviti pravo.

19.3

most

23.3

most. Od ovog mosta počinje strmiju uspon (oko 8%) do Poćute

24.6

Poćuta, izlazak na stari put kod trgovine "Dado". Zgodno mesto za predah i ručak. Stotinak metara dalje uz put je odvajanje desno za manastir Pustinju (postoji putokaz).

vrlo dobar asfalt, saobraćaj praktično ne postoji 26.7

skretanje za manastir - ići desno (postoji putokaz), Odatle do manastira ima 500-600m vrlo strmog spusta (oko 12%)

27.3

manastir Pustinja. Posle posete manastiru treba se vratiti strmim delom do puta (500-600m) i onda skrenuti desno za Bebića Luku.

29.3

pogled na lepe vodopade sa desne strane puta

osrednji makadam koji naizmenično biva bolji i nešto lošiji. Teren je relativno kamenit, tako da se može voziti i posle kiše. Saobraćaj: teško je sresti i čoveka, a kamoli neko vozilo. 29.9

Bebića Luka, raskrsnica. Za Debelo brdo ići levo, makadamskim putem koji ubrzo počinje da se penje. Pratiti reku (ona ide sa desne strane puta).

31.07

prvi betonski mostić

31.79 udesno se odvaja makadam koji prolazi kroz reku i penje se u šumu. Nastaviti pravo.
32.37

raskrsnica kod kuće u potoku (kuća je sa desne strane). Ovde skrenuti levo, na putić koji počinje strmo da se penje uzbrdo.

32.9

raskrsnica: levo se odvaja putić za zaseok, ići desno.

33.58

raskrsnica - ići levo, uzbrdo (drugi putić se odvaja udesno i nizbrdo)

solidan asfalt, saobraćaj slab 34.50

izlazak na aslfalt - glavni put za Debelo brdo, Rogačicu i Bajinu Baštu. Ovde se završava strmi deo uspona, ali se uspon (nešto blaži, oko 7%) nastavlja i na asfaltnom putu.

(Ako poželite da vozite u obrnutom smeru, skretanje na makadam ka Bebića Luci ćete, idući glavnim, asfaltnim, putem poznati po tome što se iznad puta sa desne strane (idući sa Debelog brda) nalazi strma livada i iza nje krševiti deo sa šumom. Na vrhu tog dela sa šumom i kršem je kuća - pažljivo gledati leti, možda se neće lako videti od zelenila. Oko 200m pre toga se sa desne strane - opet idući sa Debelog brda - nalazi kuća na kojoj stoji omanja tabla "Šumska uprava Valjevo".)

34.68

pomenuta kuća sa tablom

37.0

udesno se odvajaju dva dobra i vrlo zanimljiva makadamska puta kojima se verovatno može ka Jablaniku i Medvedniku. Nastaviti asfaltom.

40.0

prevoj. Sa desne strane su spomenik i putokaz za planinarski dom. (Dom je udaljen nekoliko stotina metara, makadamskim putem.) Nastaviti pravo, asfaltom. Dalje se put uglavnom spušta do Pašne Ravni.

43,5

Pašna Ravan - prodavnica, restoran, izvor, benzinska pumpa. Ovde negde počinje i makadam vrlo dobrog kvaliteta, kojim se najbrže može stići do Bobije (raspitati se u selu).

44.2

most, ponovo počinje uspon (oko 7%). (Za one koji bi da slede Trešnjicu, odmah iza mostića se sa desna odvaja staza uz tu rečicu.)

dobar makadam, saobraćaja nema 47.7

kafana "Kod Kasjanovaca". Ovde skrenuti oštro desno (praktično unazad) na makadam.

49.0

raskrsnica - nastaviti pravo, preme brdašcu na vrhu koga se vide dve kuće

49.57

trostruka raskrsnica: levi put ide uzbrdo, srednji uzbrdo, desni nizbrdo. Ići desnim putem.

50.89

raskrsnica - ići levim putem, nizbrdo (slediti rečicu)

51.3

betonski mostić preko Trešnjice

51.94

raskrsnica - ići levo

52.3

izvor desno ispod puta sa gvozdenom čašom i ogradicom (nedaleko posle njega su kuće sa desne trane puta). Izvor su nam prethodno preporučili neki prolaznici, ali voda se zahvata iz jedne lokve odbijajućeg izgleda.

ratresit makadam, na kraju staza kroz livadu 52.9

zaseok Nikolići. Žuta kuća sa leve strane, drvena kapija - put vodi kroz nju.

53.98

izlazak na odlični makadam iz Pašne Ravni. Pre toga se na nekoliko stotina metara treba najpre spuštati a zatim penjati livadom, ali se može videti ovaj makadam i prema njemu orijentisati.

odličan, vrlo dobar i dobar makadam o 55.57

trostruka raskrsnica na vrhu brda,kod kuće sa krovom od salonita. Ići srednjim putem. (Ako bi se išlo makadamom iz Pašne Ravni, od tamo do ovog mesta ima oko 10km.) Nadalje se samo držati glavnog puta.

55.55

raskrsnica. Udesno se odvaja jedan put a na toj strani se vidi i par kuća. Nastaviti pravo, nizbrdo.

veoma loš makadam 56.0

raskrsnica: jedan put se odvaja polulevo, uzbrdo. Okrenuti desno, nizbrdo ka reci Sušici.

56.1

na kraju strmog spusta nailazi se na čelični mostić (neupotrebljiv) i drveno brvno pored njega. Produžiti tuda (tj. preći reku), glavni put odmah počinje strmo da se penje.

solidan ili dobar makadam 56.3

udesno se odvaja lošiji put. Nastaviti polulevo, boljim putem.

57.7

na kraju najstrmijeg dela uspona, pruža se pogled na kanjon Trešnjice (sići stotinak metara ispod puta).

57.96

Gornje Košlje, raskrsnica u selu. Levo se ide ka školi i selui Ramna (2.5km) a treba nastaviti desno. Od centra sela postoji uz put planinarska markacija

59.8

kop se desne strane, jedan put se tu odvaja desno i uzbrdo. Ići pravo.

60.08

sa leva se unazad odvaja jedan put - nastaviti pravo

61.3

Razbojište. Dve prodavnice. Na raskrsnici u seocu za Bobiju treba skrenuti levo (desno se ide za 11km udaljeno Debelo brdo)

nešto lošiji makadam, još uvek pristojan 61.39

udesno se odvaja put za planinarski dom ispod Medvednika. Za vrh Bobije i šumarsku kuću ići pravo. (Do doma na Medvedniku ima oko 14km vrlo naporne vožnje po zemljanim šumskim putevima. Prvo se treba oko 6km spuštati do Ljuboviđe a onda se penjati do doma. Mnogo raskrsnica i šansi da se zaluta).

62.04

Raskrsnica. Pravo se ide za Ljuboviju preko Savkovića Tornika i Rajinovače (23km, uglavnom nizbrdo), a za šumsku kuću na Bobiji treba skrenuti na put koji se odvaja oštro udesno (unazad)

63.77

tabla "Bobija"

63.96

rampa

64.12

klupa i sto sa divnim pogledom na Medvednik, levo se odvaja put za vrh Bobije. Za šumsku kuću nastaviti pravo.

64.15

Bobija, šumska kuća. Šumar je obično tu, a to znači da se može popiti neki sok ili pivo, eventualno i nešto pojesti.


© Jone 2003.