U suprotnom smeru (Žagubica-Kučevo), ukupni uspon bi bio 900m.
Ukupni uspon na potezu Žagubica-Miloševa Kula je 1300m. Ukupni uspon od Miloševe Kule do manastira Vratna je 570m. Ukupni uspon od Žagubice do Vratne je oko 1900m. U suprotnom smeru (Žagubica-Vratna), ukupni uspon bi bio 2030m.U suprotnom smeru (Karataš - manastir Vratna), ukupni uspon bi bio 1420m.


Između Karataša do Golupca postoje samo dva značajnija uspona: na Golo Brdo (malo iza Tekije) i od sela Hladna voda do muzeja Lepenski Vir (ovde je prikazana varijanta sa prolaskom kroz kanjon Boljetinske reke):U suprotnom smeru (Kazan-Tekija), ukupni uspon bi bio 200m.U suprotnom smeru (Hladna Voda - Lepenski Vir), ukupni uspon bi bio 360m.


( Istočno tamovamovanje 2001. )